Mzdy, spracovanie miezd

Spracovanie miezd a personalistiky je samostatná oblasť, ktorú zabezpečujú špecialisti z oblasti Zákonníka práce a ďalších predpisov súvisiacich so mzdami a personalistikou. Spracovávame: výplatné pásky, prihlášky a odhlášky do poisťovní, odvody do poisťovní, mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia.