Jednoduché účtovníctvo, vedenie jednoduchého účtovníctva

Poskytujeme vedenie jednoduchého účtovníctva: peňažný denník, pokladničná kniha, pohľadávky a záväzky, majetok, DPH, DPFO, výkazy.

V oblasti jednoduchého účtovníctva ponúkame:

  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
  • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
  • vedenie ostatných účtovných kníh
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • vypracovanie riadnej, prípadne mimoriadnej účtovnej uzávierky klienta